my favorite giants

【NPB】本拠地比較

NPB

このページでは、NPB各チームの本拠地を比較しています。


球場名
改修
左翼 左中間 中堅 右中間 右翼 外野
フェンス
天井高 グラウンド
面積
席数 収容 グラウンド表面 開場 閉鎖 備考
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (㎡) (席) (人) 内野 外野
札幌ドーム 100.0 117.6 122.0 117.6 100.0 5.75 68.0 14,460 - 42,063 人工 人工 2001年
楽天生命パーク宮城 100.1 116.0 122.0 116.0 100.1 1.65 - 30,508 天然芝 天然芝 1950年
(Koboパーク宮城)
(楽天Koboスタジアム宮城)
改修前 100.1 116.0 122.0 116.0 100.1 2.5 - 30,508 人工 人工 ~2015年
(日本製紙クリネックススタジアム宮城)
(宮城球場)
(フルキャストスタジアム宮城)
拡張後 101.5 117.0 122.0 117.0 101.5 1.8-3.3
(2.8-4.1)
12,800 23,026 人工 人工 ~2012年
(県営宮城球場) 拡張前 91.44 114.3 121.92 114.3 91.44 1.8 22,906 28,000 天然芝 ~2004年
メットライフドーム 100.0 116.0 122.0 116.0 100.0 3.2-4.37 64.5 12,631 24,888 30,956 人工 人工 1999年
(西武ドーム)
(グッドウィルドーム)
(インボイスSEIBUドーム)
改修前 100.0 116.0 122.0 116.0 100.0 3.2-4.37 64.5 13,860 人工 人工 ~2007年
東京ドーム 100.0 110.0 122.0 110.0 100.0 4.24 61.7 13,000- 43,043 45,600 人工 人工 1988年
明治神宮野球場 97.5 112.3 120.0 112.2 97.5 3.3 12,659 35,605 人工 人工 1926年
拡張前 90.9 112.3 120.0 112.2 90.9 1.8-3.5 12,525 37.933 人工 人工 ~2007年
ZOZOマリンスタジアム 99.5 112.3 122.0 112.3 99.5 4.4 30.348 人工 人工 1990年
(QVCマリンフィールド)
(千葉マリンスタジアム)
改修前 99.5 116.3 122.0 116.3 99.5 4.0 14,674 28.657 30.200 人工 人工 1990年 ~2018年
横浜スタジアム 94.2 111.4 117.7 111.4 94.2 5.0-5.3 13,000 30,178 32,170 人工 人工 1929年
ナゴヤドーム 100.0 116.0 122.0 116.0 100.0 4.8 64.3 13,400 38,011 36,627 人工 人工 1999年
京セラドーム大阪
(大阪ドーム)
100.0 116.0 122.0 116.0 100.0 4.2 60.0 13,200 36,146 37.450 人工 人工 1997年
阪神甲子園球場 95.0 118.0 118.0 118.0 95.0 13,000 47,508 天然芝 1924年
改修前 95.0 118.0 118.0 118.0 95.0 2.5-3.0 13.500 50.454 50.454 天然芝 ~2007年
拡張前 91.0 108.5 120.0 108.5 91.0 55.000 天然芝 ~1991年
MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 101.0 116.0 122.0 116.0 100.0 2.5-3.6 12,710 30,492 33,000 天然芝 天然芝 2009年
福岡ヤフオク!ドーム 100.0 110.0 122.0 110.0 100.0 4.2 68.0 38,585 人工 人工 1993年
(福岡Yahoo!JAPANドーム)
(福岡ドーム)
改修前 100.0 118.0 122.0 118.0 100.0 5.8 80.0 13,500- - 38,561 人工 人工 ~2014年
[参考]本拠地以外の球場(以前本拠だったことのある球場など)
西武ライオンズ球場 95.0 113.7 120.0 113.7 95.0 3.2 37,008 人工 人工 1979年 1998年
川崎球場 88.4 105.0 118.0 103.0 88.4 5.0-7.0 26,678 人工 人工 1952年 2000年
東京スタジアム 91.4 109.7 121.9 109.7 91.4 2.0 34,000 天然芝 天然芝 1962年 1977年
後楽園スタヂアム 87.8 110.0 120.8 110.0 87.7 2.1-4.7 41,337 天然芝 人工 1937年 1987年
ナゴヤ球場 現在 100.0 116.0 122.0 116.0 100.0 4.8 13,400 8,257 天然芝 1948年
拡張前 91.44 111.1 118.9 111.1 91.44 2.13 35,000 天然芝 ~1998年
日本生命球場 90.4 107.1 116.0 106.9 90.4 4.2 20,500 天然芝 1950年 1997年
大阪球場 91.6 109.7 115.8 109.7 91.6 3.0-5.5 31,379 天然芝 1950年 1990年
藤井寺球場 拡張後 97.6 120.0 97.6 5.0 32,000 人工 人工 1928年 2005年
拡張前 91.0 110.0 120.0 110.0 91.0 5.0 32,000 天然芝
阪急西宮球場 拡張後 91.4 111.5 118.9 111.5 91.4 2.3 41,428 天然芝 1937年 2003年
(阪急西宮スタジアム) 拡張前 101.0 111.5 118.9 111.5 101.0 2.3 41,428 人工 ~1991年
ほっともっとフィールド神戸
(神戸総合運動公園野球場)
(Yahoo!BBスタジアム)
(グリーンスタジアム神戸)
(スカイマークスタジアム)
99.1 117.0 122.0 117.0 99.1 2.4 14,200 27,800 35,411 天然芝 天然芝 1988年
広島市民球場 91.4 109.7 115.8 109.7 91.4 2.55 12,160 31,984 天然芝 1957年
平和台球場 92.0 122.0 92.0 2.1 34,000 人工 1948年 1997年
主な改修のみ記載。座席等のリニューアルにより座席数などは比較的頻繁に変化します。